top of page

Nieuwe subsidievoorwaarden op basis van het hernieuwde sportakkoord

29 nov. 2023

Belangrijk is dat dit akkoord meer mogelijkheden biedt tot samenwerking met meerdere initiatieven in onze stad en naaste omgeving, breder dan alleen sporten en bewegen. Meer nog dan in het verleden kunnen we bijdragen aan het uitbouwen en versterken van het sociale weefsel in onze samenleving, waarbij het geluk en de vitaliteit van mensen het uitgangspunt is. Het nieuwe sportakkoord vind je hier.


Als gevolg van het hernieuwde sportakkoord, zijn ook de bijbehorende subsidievoorwaarden opnieuw onder de loep genomen. De nieuwe subsidievoorwaarden zijn geldig vanaf 24 november 2023. De reeds ingediende aanvragen vallen nog onder de oude voorwaarden.


Wil jij ondersteuning aanvragen door Maastricht Vitale Stad - de uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord? Bekijk dan hier de hernieuwde subsidievoorwaarden.


bottom of page