top of page
Logo Maastricht VS wit.png
Over ons

Samen.
Veerkrachtig. Vitaal.

Over ons

Sinds december 2021 is Maastricht Vitale Stad actief. Deze Stichting voert onder andere het Maastrichts Sportakkoord uit. We doen dit door het zoeken van verbindingen tussen partners die zich bezighouden met vitaliteit, sport en bewegen met als doel elkaar te versterken in het vergroten van de vitaliteit van de Maastrichtenaar. 

Onze droom

Onze droom

Stichting ‘Maastricht Vitale Stad, uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord’ is op 20 december 2021 opgericht. 

Maastricht, een vrolijke en levendige stad, een stad in beweging, een stad waar sport kijken en ook beoefenen erbij hoort, waar talenten bloeien. Maastricht een stad die veerkrachtig, gezond en vitaal is en waar mensen van binnen en buiten de stad elkaar in gelijkwaardigheid ontmoeten. Een stad waar leven en werken in balans is en waar er voor iedereen kansen zijn deel te nemen aan het sociale leven. Een stad die met vallen en opstaan durft te leren, waar successen gevierd worden en teleurstellingen omgezet worden in verbetering. Een stad die deelt met de regio en die een voorbeeld is voor andere steden en die graag leert van wat elders wel en niet gelukt is. 

Om die droom te verwezenlijken en de kloof met de werkelijkheid van nu helpen kleiner te maken is op 20 december 2021 de stichting ‘Maastricht Vitale Stad -uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord’ (MVS) opgericht. Dat akkoord is onze basis, ons vertrekpunt. 

Over ons
Projecten

Onze
Projecten

Sinds juni 2020 is er veel gebeurd en hebben vele organisaties het akkoord ondertekend. Netwerken zijn opgebouwd en ook met elkaar verbonden. Nieuwe initiatieven zijn (financieel) ondersteund en bestaande programma’s (in bijvoorbeeld het basisonderwijs en kinderopvang) zijn doorontwikkeld. Een belangrijk speerpunt voor ons is om samen met vele andere mensen en organisaties de randvoorwaarden voor een gezond en leuk leven structureel en duurzaam te verbeteren. 

bottom of page