top of page

Acerca de

Onze droom is een vitale stad voor iedere Maastrichtenaar

Maastricht, een vrolijke en levendige stad, een stad in beweging, een stad waar sport kijken en ook beoefenen erbij hoort, waar talenten bloeien. Maastricht een stad die veerkrachtig, gezond en vitaal is en waar mensen van binnen en buiten de stad elkaar in gelijkwaardigheid ontmoeten. Een stad waar leven en werken in balans is en waar er voor iedereen kansen zijn deel te nemen aan het sociale leven. Een stad die met vallen en opstaan durft te leren, waar successen gevierd worden en teleurstellingen omgezet worden in verbetering. Een stad die deelt met de regio en die een voorbeeld is voor andere steden en die graag leert van wat elders wel en niet gelukt is. 

 

Om die droom te verwezenlijken en de kloof met de werkelijkheid van nu helpen kleiner te maken is op 20 december 2021 de stichting ‘Maastricht Vitale Stad -uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord’ (MVS) opgericht. Dat akkoord is onze basis, ons vertrekpunt. 

Het gaat daarbij om meer dan alleen ‘sporten en bewegen’! We willen vooral een rol spelen om de samenhang tussen al die tientallen initiatieven in onze stad te bevorderen. Initiatieven gericht op welzijn en welbevinden van de bewoners. Het gaat dan ook om het bevorderen van gezonde voeding, een uitdagende groene omgeving, ontmoetingen van burgers uit alle buurten en wijken en het verkleinen van de sociale verschillen. Kansen bieden daar waar het nodig is. We willen vooral mensen en organisaties bij elkaar brengen en hier en daar initiatieven ondersteunen of opstarten. We moedigen mensen aan om zelf hun leefomgeving te verbeteren en hun eigen kracht te ontwikkelen. Ervaringen delen om nieuwe initiatieven succesvol te maken. 

Het gaat daarbij om de kracht van wijken, buurten en de stad als geheel, daar zijn we dienstbaar aan. 

Daar waar de omstandigheden minder riant zijn, zullen de inspanningen groter zijn om die vitaliteit binnen het bereik van alle bewoners te krijgen. Samenhang brengen in de vele initiatieven betekent dat er meer samengewerkt moet worden, dat we samen het gemeenschappelijke doel van een gezonde, levenslustige en veerkrachtige bevolking nastreven en in balans brengen met de doelstellingen die ieder mens en organisatie al heeft. 

bottom of page