top of page

Acerca de

Gezin op fietstocht

Stichting 'Maastricht Vitale Stad'

In december 2021 is de stichting ‘Maastricht Vitale Stad’ opgericht. De stichting geeft uitvoering aan het Maastrichts Sportakkoord, met als hoofddoel om samen met de vele partners in de stad, sporten en bewegen te versterken. Zo willen wij de maatschappelijke kracht van sport en beweging optimaal benutten. De stichting krijgt jaarlijks 60.000 euro van de Rijksoverheid om initiatieven van burgers of verenigingen te ondersteunen. Hiermee zijn al initiatieven gesteund van het Bikepark Velorium in de Heeg, de Cricket Club en Stichting Smile in Heugem.

Een burgerinitiatief
In juni 2020 is het Maastrichts Sportakkoord officieel gestart. Anders dan in veel andere gemeenten is er in Maastricht gekozen om het akkoord onder te brengen bij een groep mensen en organisaties, in de vorm van een burgerinitiatief. Een aantal burgers nam hierin het voortouw. Zij waren geïnspireerd door het akkoord of voelen zich betrokken door raakvlakken met sport binnen hun werk als professional of vrijwilliger. De groep werd hierbij gefaciliteerd door Maastricht Sport van de gemeente Maastricht.

Ontwikkelingen
Sinds juni 2020 is er veel gebeurd en hebben vele organisaties het akkoord ondertekend. Netwerken zijn opgebouwd en ook met elkaar verbonden. Nieuwe initiatieven zijn (financieel) ondersteund en bestaande programma’s (in bijvoorbeeld het basisonderwijs en kinderopvang) zijn doorontwikkeld. Een belangrijk speerpunt om samen, met vele andere mensen en organisaties de randvoorwaarden voor een gezond en leuk leven structureel en duurzaam te verbeteren. De stichting gaat hiervoor veel samenwerken met de gemeente en hoopt op steun vanuit de politiek om de activiteiten te versterken.

 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie onder 'Onze droom'.

Het bestuur van Maastricht Vitale Stad

bottom of page