top of page

Donatie aan Beweegonderzoekfonds Limburg

11 apr. 2024

Beweegonderzoekfonds Limburg heeft een donatie van in totaal €10.000 euro ontvangen van Maastricht Vitale Stad (MVS)! Met behulp van deze prachtige donatie kan het Beweeghuis in samenwerking met Health Foundation Limburg en Trajekt haar projecten en evenementen om meer Limburgers in beweging te krijgen én houden een extra boost geven. Concreet gebruiken we deze donatie direct voor het organiseren van de Pieter Challenge. Verder wordt deze donatie ingezet om ook opbouwwerkers en huisartsen in aandachtswijken in Maastricht rechtstreeks verwijsmogelijkheden te bieden naar het beweegprogramma Beweeg Bewust van Maastricht Sport.

Wat is MVS? Maastricht is een stad die veerkrachtig, gezond en vitaal wil zijn, waar mensen van binnen en buiten de stad elkaar op gelijkwaardige wijze moeten kunnen ontmoeten, waar bewegen en sporten erbij hoort, waar talenten de kans krijgen zich te ontwikkelen. Maastricht wil een levenslustige stad zijn, waar leven en werken in balans zijn en iedereen, die dat wilt ook aan het sociale leven kan deelnemen.

De stichting ‘Maastricht Vitale Stad – uitvoerder van het Maastrichts Sport Akkoord’ zet zich in om hier actief aan bij te dragen. Dat doet ze vooral door organisaties binnen en buiten de sport- en beweegsector met elkaar te verbinden en de gemeente gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien.

Deelnemers uit vijf verschillende wijken (Caberg, De Heeg, Malberg, Nazareth en Wittevrouwenveld) in Maastricht zijn afgelopen week al begonnen met de Pieter Challenge.

bottom of page