top of page

Sportieve integratie van jonge vluchtelingen en statushouders

28 sep. 2023

Het ontbreekt deze doelgroep aan (financiële) middelen om de contributie te bekostigen en aan kennis over de wijze waarop sport in Nederland georganiseerd wordt.


Lidmaatschap van een vereniging bevordert ontmoeting en taalontwikkeling. Het zijn de (eerste) stappen van een integratieproces. Leden met Nederlandse roots hebben minstens zoveel baat bij ontmoeting met leeftijdsgenoten met andere culturele bagage. De verenigingen bereiden de jongeren (9-18 jaar) voor op een lidmaatschap middels ‘toeleidingstrainingen’ en begeleiding door buddy’s. Iedere week worden er trainingen verzorgd voor Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen. Beide verenigingen zijn hierdoor kleurrijker geworden, ze delen graag hun kennis en ervaring en stimuleren ook andere verenigingen om bij hen aan te sluiten. De bijdrage van Maastricht Vitale Stad heeft hen gesterkt in het belang sportverenigingen toegankelijk te maken voor iedereen in de stad.


Ontdekken wat Maastricht Vitale Stad voor jou kan betekenen? Kom met ons in contact!

bottom of page