top of page

Ut Terwörmke Transformatie naar Stichting: Bouwen aan Samenhang en Welzijn voor Ouderen

22 apr. 2024

Ut Terwörmke Transformatie naar Stichting: Bouwen aan Samenhang en Welzijn voor Ouderen.


Ut Terwörmke, een onmisbare spil in de wijk Nazareth in Maastricht, kondigt vol trots aan dat het ,ooit begonnen als buren initiatief in Nazareth, zich heeft omgevormd tot een stichting.

 

Deze transformatie markeert een cruciale stap in het versterken van de lokale samenhang en het bevorderen van het welzijn van oudere bewoners en mensen met een handicap in Nazareth.

 

In nauwe samenwerking met de gemeente Maastricht zet Stichting Ut Terwörmke zich in om eenzaamheid onder de oudere doelgroep aan te pakken en te doorbreken. Onze missie omvat het verbinden van mensen van alle leeftijden en het creëren van een inclusieve gemeenschap waarin iedereen zich welkom voelt. Ut Terwörmke richt zich op het welzijn van oudere bewoners door specifieke initiatieven te ontwikkelen die hun levenskwaliteit verbeteren.

 

Maar daar blijft het niet bij. We streven ook naar activiteiten die de gezondheid en het geluk van alle buurtbewoners bevorderen. Onze nauwe samenwerking met lokale partners en ons recente partnerschap met de gemeente Maastricht in het kader van de veerkrachtige wijk benadrukken ons streven naar synergie en gezamenlijk bouwen aan een bloeiende gemeenschap.

 

Ut Terwörmke is niet zomaar een organisatie; het is een gemeenschap gedreven kracht die streeft naar een Nazareth waarin iedereen, vooral de oudere bewoners, zich betrokken voelt, gehoord wordt en de kans krijgt om te bloeien.

 

Voor meer informatie over Stichting Ut Terwörmke en onze initiatieven kunt u terecht op onze website: [www.ut-terwormke.nl]. Voor persvragen en verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende. Samen bouwen we aan een gemeenschap waar niemand zich alleen hoeft te voelen, waar iedereen meetelt en waar iedereen de kans krijgt om te bloeien.

bottom of page