top of page

Monkey Moves

Monkey Moves Maastricht (MMM) draagt bij aan het op jeugdige leeftijd verantwoord te sporten!

Monkey Moves Maastricht verzorgt multi sportlessen in Maastricht en Eijsden voor kinderen van 18 maanden t/m 9 jaar. Kinderen leren hier de basis van verschillende sporten, maken vriendjes, leren sociale vaardigheden en leggen de basis voor een leven lang gezond bewegen. Hiermee dragen zij bij aan het verwezenlijken van een van de thema’s in het sportakkoord: ‘van jong af aan vaardig in bewegen’. Ook ondersteunen zij wat de koepels van het basisonderwijs en de kinderopvangorganisaties in Maastricht, met grote steun van Maastricht Sport, al vele jaren op gestructureerde en duurzame wijze in de praktijk brengen.

 

MMM profileert zich als een maatschappelijk verantwoorde organisatie. Kinderen met ouders die niet de mogelijkheid hebben een abonnement af te sluiten, wordt de mogelijkheid geboden tegen gereduceerde tarieven deel te nemen. Daarnaast helpen ze ook ouders bij het aanvragen van een bijdrage bij het Jeugd Sport Fonds.


Vanuit MVS wordt de start van een nieuw traject financieel ondersteund, zoals onlangs in Belfort. Hiermee wordt de duurzaamheid van een initiatief bevorderd. Het is daarna verder aan MMM om op eigen kracht door te ontwikkelen en uit te breiden. Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om aan sporten en bewegen te doen, ook na schooltijd, in de weekenden en schoolvakanties.bottom of page