top of page

SMILE

SMILE: Sport, Meet, Integration, Lifestyle en Enjoy. SMILE staat voor: voor verbinding, elkaar ontmoeten, integratie en het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl.

Iedereen is welkom op Sportpark Heugem en kan op een laagdrempelig manier meedoen met diverse sport- en beweegactiviteiten of vrijwilligerswerk doen. Daarnaast biedt SMILE samen met zorgaanbieders gerichte sportactiviteiten op maat aan voor diverse doelgroepen.


MVS heeft met plezier een aantal projecten kunnen ondersteunen met financiële bijdragen. Waaronder het FitStap wandelprogramma en de mogelijkheid om verjaardagsfeesten voor kinderen te organiseren waarvoor er normaal geen middelen zijn. Op die verjaardagsfeestjes is dan aandacht voor bewegen, sporten en gezonde voeding en vooral ‘ontmoeten’. Daarnaast hebben we mensen en organisaties uit ons netwerk kunnen koppelen aan SMILE, zoals Olympic Taekwondo Maastricht, en willen wij ook ‘anders georganiseerde sporters’ ondersteunen en in contact brengen met de meer traditioneel georganiseerde sportaanbieders zoals sportverenigingen. Samen kunnen deze de sport- en beweegcultuur versterken door in te spelen op uiteenlopende behoeften. Bij SSM spelen, naast Maastrichtse mensen, veel expats en buitenlandse studenten, die niet gedurende de (vaak korte) tijd dat ze hier wonen zich willen verbinden aan een sportvereniging, maar wel mensen willen ontmoeten en fit willen blijven.

 

Zo hebben we de Soccer Stars Maastricht (SSM) met SMILE in contact gebracht. Bij SSM spelen, naast Maastrichtse mensen, veel expats en buitenlandse studenten, die niet gedurende de (vaak korte) tijd dat ze hier wonen zich willen verbinden aan een sportvereniging, maar wel mensen willen ontmoeten en fit willen blijven. Wekelijks kunnen zij bij SMILE terecht en leveren deze ook wederdiensten ten behoeve van RKHSV (de bron van waaruit SMILE is ontstaan).

SMILE is een inspirerend voorbeeld van een wijkgerichte aanpak. Niet iets dat een op een te kopiëren is voor andere wijken en buurten, maar wel inspirerend kan werken om op meerdere plekken een soortgelijk iets te creëren. Logisch dat MSV dit soort initiatieven omarmt!bottom of page