top of page

Stichting CONNECT Maastricht

MVS en Stichting CONNECT Maastricht bundelen krachten. CONNECT Maastricht is een stichting die zich inzet voor anderstalige jongeren in Maastricht middels culturele, educatieve en vooral ook sportieve activiteiten.

Hierbij wordt voornamelijk samengewerkt met het Novo College, de eerste opvang voor anderstaligen. Voor deze groep jongeren is kennis maken met verschillende vormen van sporten en toewerken naar structurele sportdeelname binnen het verenigingsleven een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling en integratieproces.

 

In de afgelopen periode zijn verschillende sportkennismakinglessen georganiseerd zoals kickboksen, freerunning en skateboarden. Verder is een driedaags event op touw gezet op het bikepark Velorium, waar de jongeren kennismaken met de fietssport en andere vormen van outdoor sports. Doel is om met verschillende aanbieders in de stad naar een structureel sportaanbod toe te werken, waarbij expertise ontwikkeld wordt om jongeren op zodanige wijze te begeleiden dat ze ook langdurig blijven deelnemen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het jeugdfondssport. De opgedane expertise komt uiteindelijk ten goede voor alle sportaanbieders in de stad.


Voor Maastricht Vitale Stad is een van de thema's het streven naar een inclusieve stad, een stad voor alle mensen die er al dan niet voor een langere tijd wonen en leven. Daarom hebben we Stichting Connect en het NOVO-College financieel gesteund. Ook leggen we graag contacten met relevante partijen uit ons netwerk.

bottom of page