top of page

Terra Nigra

MVS is trots Terra Nigra! Terra Nigra, de praktijkschool uit Maastricht, maakt werk van een gezonde schoolomgeving. Een aantal docenten heeft daarbij een voortrekkersrol.

Samen met leerlingen kijken zij wat het beste past bij wat de leerlingen willen. Ook worden leerlingen uitgedaagd anders naar hun manier van leven te kijken en wordt zelfredzaamheid gestimuleerd.

 

Er is ruim aanbod van sport- en beweegactiviteiten in de pauzes. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede start van de dag door middel van samen ontbijten. Ook wordt er op 20 april 2023 een dag georganiseerd waarop leerlingen met verschillende sporten kennis kunnen maken en uitgedaagd worden op regelmatige basis meer te bewegen of te sporten.

Terra Nigra is een voorbeeld voor andere VO-scholen in de stad. Dat werkt: ook op andere scholen ontstaan er vergelijkbare initiatieven!bottom of page